Intensiv Dynamisk Coaching - Dynco

Energiskabende intensiv dynamisk coaching, der betaler sig

Vi har fokus på at hjælpe dig med at finde din indre energi frem, så du lærer den at kende, og derved lære at anvende den, så den virker for dig. 

Din følelsesmæssige energi er din rå livskraft. Alle dine følelser er dine. De er hverken negative eller positive. Hvordan du bruger dem, og hvordan det virker, kan være godt eller skidt for dig. Hos BTP tilbyder vi dynamisk coaching (Dynco), for at hjælpe dig med at lære din energi at kende, så du bedre kan bruge den til at nå dine mål. Når du kender dine følelser indgående, og ikke er bange for dem, men ved hvad der er realistisk at være bange for, kan du fintune og modne dine udtryk og handlinger, og derved få langt større glæde og udbytte af din kraft og energi. Det er kernen i Intensiv Dynamisk Coaching. 

Hvem er intensiv dynamisk coaching for?
  • Du er evt. intern konsulent/partner/chef/leder: Du har helt sikkert styr på dine værktøjer, men søger måske fornyet energi - fx til at kunne trænge bedre igennem hos dine interessenter. 
  • Du skal ind i en ny rolle i virksomheden, men bliver bange for den nye rolle - fx hvordan vil de andre se mig? Tør jeg påtage mig det nye ansvar? 
  • Du har en helt anden professionel udfordring, som du søger coaching på. 

Noget af det vi ser på i løbet af coachingen, er din nervøsitet og ængstelse ift. de konkrete udfordringer. Nervøsitet og angst er hæmmende følelser: Angst og uro presser følelserne ud af bevidstheden – og så laver vi en overspringshandling i stedet for - uden at bestemme, at det er det, vi gør. Vi skaber en defensiv rutine: Skifter emne, går væk, udsætter opgaven, spekulerer, tager en øl, får hovedpine. Og det er her, vi spilder rigtigt meget tid, energi og godt liv. Mindst 30% af arbejdstiden løber lige ud i sandet. 

Det er derfor fuldstændig afgørende for din trivsel og succes, at du lærer dine følelser at kende, at du kan bruge den energi, de har rejst i dig til dine velvalgte formål - så det virker for dig.

Book en session med en af vores coaches og afprøv om metoden er noget for dig.

Alle vores coaches er uddannet af Cand. Psych og PhD Laura Mott

Dynco Coach´s

Kontakt en af vores coaches for yderlige information:

Heidi 
Heidi@btp.dk

John 
John@btp.dk

Helene 
Helene@btp.dk

Anna Birte
Anna.Birte@btp.dk

Forløb og priser

Normale forløb er mellem 3-9 sessioner, hver session er mellem 1 time til 1 1/2 time efter behov. 

Pr. time: 
1.600 kr. excl moms.