Dynamisk Musikalsk Teamudvikling

Teamudvikling gennem sang

At synge sammen er et effektivt værktøj til at få mennesker til at sætte sig selv i spil. Få dem til at byde ind og tage ansvar.

Den enkelte udvikler større kropsbevidsthed, bedre holdning, fremtoning og vejrtrækning - et middel til bedre stemmeføring og personlig gennemslagskraft. Forskellige faglige identiteter kan udvikle et positivt samarbejde gennem samspil og forståelse. At synge sammen er derfor en kreativ metode til at skabe fokus mod et fælles mål.

Helene er vores specialist i Dynamisk Musikalsk Teamudvikling. Helene integrerer flere års erfaring med Intensiv Dynamisk Coaching i arbejdet med Musikalsk Teamudvikling. Kombinationen af arbejdet med sang, ledelse og Intensiv Dynamisk Coaching forstærker og kvalificerer den samskabende proces, der sker i nuet. De forsvar, angst og følelser, der identificeres i samspillet i teamet i nuet, er også de forsvar, angst og følelser der er på spil, når I ellers arbejder i teamet. Dette er en yderst effektiv og nænsom måde at adressere potentielle svære problematikker i teamet på. 

Der arbejdes med teams på 6-12 personer. Et forløb vil ofte bestå af 4-8 træningsmoduler af 2-3 timers varighed fordelt på 3-6 måneder.

Et forløb kan med fordel kombineres med individuelle coachingsessioner. Her vil hvert teammedlem lære yderligere omkring følelser i ledelse. Læs omkring vores individuelle coachingforløb her.

Et forløb i Dynamisk Musikalsk Teamudvikling udvikles og udarbejdes i tæt samarbejde med jer, så vi sikrer, at I får den ønskede proces og når det ønskede mål. Dynamisk Musikalsk Teamudvikling henvender sig til ledelsesteams, projektteams, udviklingsteams eller en afdeling, hvor der ønskes at udvikle en mere tæt og ærlig relation i teamet.

Virker sang på produktiviteten? Læs en artikel herom her.

 

Jeg har lært mere om ledelse på de 15 minutter, som Helene underviste os i korsang, end jeg har lært på alle de kurser og seminarer, jeg ellers har deltaget i.

Steen Bossen, underviser og tillidsmand for akademikerne, SOSU Aarhus

Konsulent Helene

Få yderlige information omkring musiskalsk teamudvikling

Helene@btp.dk

Pris for Musiskalsk Teamudvikling

Pr. time: 
2.500 kr. excl moms og transport