Building a Global Learning Organization: Using TWI to Succeed with Strategic Workforce Expansion in the LEGO Group

Skrevet af Patrick Graupp, Gitte Jacobsen og John Vellema.
Udgivet af CRCPRESS, 2014
Sprog: Engelsk
Køb bogen her

Building a Global Learning Organization beskriver hvorledes en multinational virksomhed har udviklet en global struktur for læring omkring TWI programmerne. Dette for at kreere og fastholde standardiseret arbejde mellem sproglige og kulturelle platforme. Shingo Pris-vindende forfatter, Patrick Graupp, samarbejder i denne bog med to praktikere Gitte Jakobsen og John Vellema, som har planlagt og implementeret LEGO's verdensomspændende læringsorganisation. Denne bog giver organisations- og implementeringsmodeller brugt af LEGO, samt giver en forståelse for de kritiske faktorer som skal tages højde for, for at gøre implementeringen en succes. I bogen er forklaret hvilket udfordringer som LEGO skulle overkomme for at få succes med implementerigen. 

  • Giver læseren de oprindelige organiserings- og planlægningsmodeller brugt af LEGO for at bygge deres Globale læringsorganisation. 
  • Giver læseren en klar indføring i hvordan og hvorfor TWI er brugt som fundament for success i at opnå stardardisering på tværs af sprog og kultur. 
  • Præsenterer læseren for grundarbejdet med kulturforandring. Fra at få medarbejdere til at forstå forandringen til at kreere motivation for at flytte organisationen til et net læringssystem. 
  • Giver læseren en step-by-step guide til hvordan man kan kreere et solidt fundament for en lærende organisation.  
  • Inkluderer case-studier som beskriver i detaljer, hvorledes man sikrer en successfuld udruling. 

"LEGO has been a household name all of my life and I was aware that they had a strong people-focused culture and adopted lean methods.  I was not aware how far LEGO has come in moving from the tools to investing in developing people and becoming a learning organization.  This book, written with LEGO insiders, is a stunning example of the discipline and commitment needed to develop people as masters of their crafts through the only way people learn—repetitive, deliberate practice."
- Jeffery K. Liker, Professor, University of Michigan

"Few books, if any in the Lean area since the NUMMI era, have gone into such depth on what it takes to integrate and unify across cultures. The book will become a standard guide not only to TWI implementation, but to the wider challenge of cross functional and cross cultural integration."
- John Bicheno, Founder of MSc in Lean Enterprise at University of Buckingham

"While TWI has made a significant comeback in recent years ... , the ability to make it an integrated and sustainable system of developing people with a highly productive capability to solve problems while continually learning has remained allusive to most organizations. The book describes in detail how LEGO achieved this culture through a strategic and deliberate plan to develop and deploy a global system of organizational training using TWI as its foundation."
- Jim Huntzinger, President/Founder, Lean Frontiers