Toyota Kata

Skrevet af Mike Rother og oversat til svensk af Joakim Bjurgström
Udgivet af McGraw Hill, 2009

Sprog: Engelsk og Svensk

Køb den engelske udgave her. 
Køb den svenske udgave her. 

Toyota Kata är det naturliga komplementet till The Toyota Way, boken som satte Lean på den internationella kartan. Den här boken ger nya insikter i Toyotas berömda ledningsprinciper och visar hur man praktisk går till väga för att leda och utveckla medarbetarna på ett sätt som fullt ut tar tillvara deras potential. Boken bygger på sex års forskning kring Toyotas personalstyrningsrutiner. Den klargör och illustrerar det organisatoriska mönster som Mike Rother har valt att benämna Kata: dels Förbättringskatan som är VAD man gör, dels Coachningskatan som visar HUR man gör. Toyota Kata ger chefer och ledare på alla nivåer pragmatiska modeller för både reflektion och handling i syfte att stärka organisationens långsiktiga konkurrenskraft. Boken har sålt i mer än 50 000 exemplar sedan 2009 och är översatt till flera språk.


Läs mer
"Toyota Kata är den första bok jag läst som beskriver tillämpningen av Lean på rätt sätt, dvs. hur man får människorna i en organisation att växa. En av svårigheterna med införandet av Lean är att förstå på vilket sätt ledarna måste agera - Toyota Kata beskriver detta på ett pedagogiskt och begripligt sätt." - Gert Frick, Vice President Global SPS Office, Scania
"Då och då kommer det ut en ny Lean-bok som verkligen ger läsaren en aha-upplevelse och knuffar förståelsen ett distinkt steg framåt. För mig var Toyota Kata en sådan bok. Den beskriver en mycket tilltalande kombination: en experimentell och utmaningsdriven förbättringsmetodik kompletterat med en handfast coachstruktur." - Magnus Lord, leg läk, civ ing., civ ek.
"I en sjukvård som dag för dag blir alltmer resurskrävande och komplex kommer praktisk lärande och ledarskapsmetodik, som i boken Toyota Kata, vara mycket viktig. Genom beskrivningar av Förbättrings- och CoachningsKATA förstår vi hur detta går till på Toyota. Vi har mycket att lära av dem." - Jonas Leo, överläkare/kirurg/förbättringscoach, Capio S:t Görans Sjukhus

Om författarna
Mike Rother är ingenjör, forskare, lärare och föredragshållare inom ämnen som management, ledarskap samt förbättrings- och förändringsarbete. Han har varit knuten till University of Michigan, the Industrial Technology Institute, Fraunhoferinstitutet och Dortmunds tekniska universitet. Rothers arbete har lett honom till ett stort antal företag runtom i världen, där han samarbetar med andra för att testa idéer och dela med sig av sina kunskaper. Han har tidigare skrivit Learning to See (1997; med John Shook), Training to See (2000; med John Shook) samt Creating Continuous Flow (2001; med Rick Harris). Mike Rother bor i Ann Arbor, USA. 

 

"Toyota Kata gets to the essence of how Toyota manages continuous improvement and human ingenuity, through its improvement kata and coaching kata. Mike Rother explains why typical companies fail to understand the core of lean and make limited progress―and what it takes to make it a real part of your culture."
―Jeffrey K. Liker, bestselling author of The Toyota Way

By uncovering exactly what makes Toyota the standard bearer in a way that is accessible to every management level, in every industry, Rother has given the business world a true gem--Toyota Kata is a must read!
Keith Allman, President, Delta Faucet Company

Mike Rother's Toyota Kata is a rare and exciting event--a book that casts entirely new light on a much-heralded set of management practices, giving those practices new significance and power.
from the Foreword by H. Thomas Johnson, author of Profit Beyond Measure

In Toyota Kata, Rother has put his finger on the heart of the coaching process at Toyota. He has distilled the PDCA process to its simplest and most essential core. Much of Toyota's success is rooted in these subtle yet powerful behaviors Mike so clearly describes. Kata provides a level of clear insight into the key principles underlying Toyota culture in a way that can be easily understood and applied. Essential reading for any company committed to lasting culture change."
Bill Costantino, W3 Group, Former Group Leader TMMK (Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc.)

KATA Master Trainer

Kontakt Joakim Bjurström for yderlige information omkring TWI og KATA

Joakim@btp.dk