Gør det rigtigt første gang med TWI

Vestas Blades’ fabrik i Lem, Vestjylland har indført TWI Job Instruktion som træningsmetode. En af gevinsterne er en mærkbar forbedring af cost of pure quality – ved at gøre det rigtige rigtigt første gang.

Skrevet af Poul Breil-Hansen, Redaktør, Erhvervsmagasinet SCM
Dato: Oktober 2016
Udgivet i effektivtet.dk og SCM.dk

Den højeste form for dovenskab eller effektivitet er at gøre tingene rigtig første gang. Det har Vestas Blades’ fabrik i Lem i Vestjylland erkendt. Og handlet på. Handlingen består primært af at indføre den strukturerede træningsmetode TWI JI – Training Within Industry Job Instruktion – i et pilotprojekt i en afgrænset del af fabrikkens 980 med- arbejder store organisation. Piloten er centreret omkring produktionen af en vingetype med fire skiftehold á 35 medarbejdere – og fabriksle- delsen. ”Vi startede faktisk med fabriksledelsen for at sikre buy-in og for, at lederne kan mærke TWI JI på egen krop. Vi gik derefter videre til supportfunktionen samt uddannelse af både team-ledere og ti udvalgte TWI-trænere. På den måde var vi helt klar til at indføre TWI JI sam- men med de fire gange 35 medarbejdere, som arbejder i det område, vi valgte som pilot”, fortæller Lars Tegner Bjerre, der er Senior Production Manager og ansvarlig for udrulning af TWI JI.

TWI professionaliserer processer 

Lars Tegner Bjerre har en fortid i Kopenhagen Fur, hvor han erfarede,
at træning af operatører efter TWI JI-principperne skabte en effektiv platform for innovation, forbedringskultur, bedre arbejdsmiljø samt højere produktivitet og kvalitet. Den succes vil han nu overføre til Vestas Blades. 

”Træning og oplæring i de fleste virksomheder baseret på sidemands- oplæring. Sidemandsoplæring kan være glimrende, men når forskellige mennesker oplærer ”sidemanden”, vil det i sagens natur resultere
i variationer i udførelsen af opgaver. Vi er alle forskellige, anvender forskelligt sprog og har forskellige fokusområder. Sidemandsoplæring vil altså altid resultere i variationer i processer, og variationer i processer er skidt for flow, effektivitet og kvalitet”, fortæller han og tilføjer: 

Ram sømmet på hovedet første gang

I Vestas Blades er det vores mål at forbedre cost of pure quality el- ler COPQ til under 1 procent. Det vil vi gøre ved at udføre de rigtige ting på den rigtigt måde første gang, så vi får færre returløb og bedre kapacitetsudnyttelse. Vestas Blades’ vinger er altid i høj kvalitet, når de forlader fabrikken, men sommetider har det krævet flere returløb og ressourcer at opnå den høje kvalitet end andre gange. TWI JI skal hjælpe os til at ramme sømmet på hovedet første gang og hver gang”. 

”TWI skal hjælpe os til at ramme sømmet på hovedet første gang og hver gang.” 

Vestas Blades har haft succes med at skabe både et pull og et push for TWI. ”Push” kommer via uddannelse af lederne i TWI JI, og ”push” er kommet via rekruttering af interne TWI-trænere, der fungerer som am- bassadører for TWI-metoden. ”Vi har foreløbig uddannet 10 TWI-træne- re, der er udvalgt efter to primære kriterier: Menneskelige egenskaber som formidlingsevner og empati samt organisatorisk respekt. I takt med at medarbejderne kan se, at TWI JI virker, og at det giver dem et bedre grundlag for at udføre arbejdsopgaverne på, kan vi se, at det skaber et behov og en efterspørgsel efter mere træning”.

Den store barriere for at arbejde med TWI JI i Vestas Blades er, at processerne med at fremstille de op til 67 meter lange møllevinger er meget lange og komplekse processer, hvor et team på 14 medarbejdere arbejder sammen om en proces i op til fire timer. Det gør det svært at bryde processen ned og træne den sammen med medarbejderne. ”Det løser vi ved at foretage såkaldt offline træning, hvor eleven får træning i basis, inden han eller hun skal ud og gøre det i praksis. Det kan fx være træning i, hvordan operatørerne udfører en vakuum-proces. De lange processer gør, at vi skal være skarpe i nedbrydningen af processerne og teste muligheden for offline træning for at gøre træningen så produktiv så muligt”, fortæller Lars Tegner Bjerre.

Læs yderlige omkring TWI i Danmark i nyere tid i denne artikel

 

TWI Introduktion

"LEGO reducerer on-boarding fra 12 til 3 måneder og skalerer produktionskapacitet og lokation med fleksible kompetencer. Danske Bank bruger det i en centraliseringsstrategi. Proceslæring baseret på TWI virker, men kræver aktiv og inddragende ledelse!"