At arbejde med relationer - Erfaringer fra FOSS Analytical

At arbejde med relationer - Erfaringer fra FOSS Analytical
TWI Job Relationer I Ledelse i praksis

Målbare resultater, håndgribelige fakta og synlige effekter på bundlinjen, er hvad de fleste virksomheder forholder sig til hver eneste dag. Men hvad sker der hvis man glemmer følelserne, holdninger, relationerne og konflikterne? FOSS Analytical har valgt TWI Job Relationer (TWI JR) i deres arbejde med relationerne.

Skrevet af Carina Skriver Sehested, Junior Konsulent, Business Through People ApS 
Udgivet hos: Effektivitet.dk 
Dato: Oktober 2016

FOSS Analytical producerer avanceret analyseudstyr til fødevareindustrien. Med flere års fokus på LEAN og diverse ledelseskurser er processerne i FOSS Analytical standardiserede og afprøvede. En ting er dog processerne, en anden er følelser og holdninger hos medarbejderne. Ved at erkende at relationerne er lige så vigtige som processerne tog FOSS Analytical i 2015 fat på arbejdet med TWI JR. 

TWI JR giver medarbejdere og ledere et basalt værktøj til at huske på, at følelser og holdninger skal arbejdes med og forstås i hverdagen. Ved at italesætte relations-arbejdet igennem proaktiv og reaktiv konflikthåndtering vil mange processer forløbe meget lettere og mere gnidningsfrit. Holdninger og følelser som vrede og sorg kan påvirke organisatoriske processer enormt. 

Gode job relationer
Theis Bober, fabrikschef for Foss Analytical, mener at gode job rela- tioner er et stærkt fundament for en virksomhed som deres. I TWI JR undervises i hvorledes gode relationer, medarbejder-medarbejder og medarbejder-leder, kan give gode resultater, og hvordan dårlige relationer således med stor sandsynlighed vil give dårlige resultater. Flere virksomheder er dog tøvende med at arbejde med konflikthåndtering.

Hos FOSS Analytical er de dog ikke i tvivl om TWI JR.

”På bundlinje-resultater er JR lidt mere svævende. Men det handler om respekt overfor hinanden. Respekt for mennesker”

Theis Bober har arbejdet som fabrikschef hos FOSS Analytical siden maj 2015, og mener at TWI JR giver ledere et helt basalt fundament i hverdagen. De fleste ledere har mange forskellige ledelseskurser, men nogle gange glemmes de helt basale processer i det daglige arbejde.

”Selvom folk har lederkurser og alt muligt, så virker det basale gule kort (TWI kort) helt vildt godt! Som en huskeliste til, hvad det nu egentligt er man skal huske at gøre i kampens hede, hvor det er svært at undgå at konflikter opstår”

Det gule TWI kort gennemgår fire basale trin i forbindelse med kon- flikthåndtering. Disse trin giver et overblik over situationen inden der sker optrapning som leder til dårlige relationer. Ved at afdække hele situationen og ikke drage forhastede konklusioner, skabes et overblik som giver råderum til at kunne agere bedst muligt inden konflikten optrappes. 

”Den usynlige faktor”

Det kan være svært, at se målbare resultater, når der arbejdes med holdninger og følelser i en organisation. Ofte bliver de mere uhåndgribelige elementer, der udspiller i en organisations dagligdag, glemt til fordel for målstyring.

Følelser og holdninger kan i virkeligheden betegnes som organisatio- nens “usynlige faktor”. Usynlige faktorer, såsom følelser og holdninger er vigtige for at opnå en positiv og effektiv arbejdsstyrke. 

Den usynlige faktor, har haft stort fokus hos FOSS Analytical. Theis Bober beskriver, at det kan være svært for ledere at forstå, hvorfor det er vigtigt at arbejde med usynlige faktorer. Her menes usynligt, som noget der kan være svært at visualisere og gøre synligt på en tavle, som mange andre tiltag i dagligdagen.

”Det er svært at komme op på en tavle, at NN ikke har været så produktiv i en gruppe fordi XN og NN har nogle problemer ved at arbejde sammen. ” 

 Den usynlige faktor, er en vigtig medspiller og fundament for at ef- fektive arbejdsprocesser bliver fulgt. Når der arbejdes med konflikt- håndtering, kan det at ignorere medarbejdernes følelser og holdninger være grobund for nye konflikter. Så selv om man tror, at man løser et problem, kan man risikere at starte tre nye problemer med sin velme- nende handling.

Det er let i en hektisk hverdag at arbejde med de rationelle og synlige processer der udspiler sig i en organisation. Men ledelse i dag, kan ikke længere udføres som en styring af kun rationelle processer. Der foregår i alle organisatoriske sammenhænge ikke-rationelle processer der bør tages højde for, hvis man vil opnå de ønskede resultater og organisato- risk udvikling.

Følelser eller fakta?

TWI JR er med til at gøre følelser og holdninger mere håndgribelige og synlige. Ved at arbejde med de helt basale processer på det gule TWI kort og huske hinanden på at gennemgå alle trin, bliver medarbejdernes følelser og holdninger til noget konkret der kan håndteres. Theis Bober beskriver det således: 

”Medarbejderne har været gode til at forstå, at det giver mening at anerkende følelser. Det er lidt en befrielse for dem, at også fabrikschefen siger at vi anerkender følelser og holdninger. Man er vant til, at man altid skal argumentere med håndgribeligt fakta. Men nu bliver det også fakta, at man har en følelse og holdninger.”

Ved at gøre de usynlige faktorer til synlige faktorer, er det lettere for både ledelse og medarbejdere at ytre holdninger, da det derved bliver værdsat at ytre. 

I arbejdet med LEAN og en konstant tilstræbelse efter de mest ef- fektive arbejdsprocesser, bør vi netop huske de relationelle processer i hverdagen. Ikke udelukkende de relationelle processer der udspiller sig mellem individer, men i høj grad også de processer der sker inde i individet under en konflikt eller i optrapningen af en konflikt. Hvis vi kan håndtere medarbejderens følelser og holdninger som reelle fakta under konflikthåndtering, vil vi løse konflikterne mere respektfuldt.

TWI fungerer sideløbende med virkeligheden

TWI er en fortløbende proces for FOSS Analytical. Theis Bober mener at FOSS Analyticals arbejde med TWI er vigtigt. Han mener at TWI er me- get egnet til at kunne levere resultater, og kan allerede se resultaterne vise sig. Han ligger især vægt på, at TWI ikke er uge-lange kurser som er langt fra virkeligheden. TWI fungerer sideløbende med virkeligheden i virksomheden, og derfor er det lettere at arbejde med konkret. 

Så hvorfor er følelserne, holdningerne og relationerne i en organisa- tion vigtige? For FOSS Analytical er erkendelsen og arbejdet med med- arbejdernes følelser, og mulighederne for at argumentere med følelser som fakta en utrolig vigtig proces i det daglige arbejde. Det handler simpelthen om respekt for mennesker. 

Det Gule Kort 

Kortet som understøtter TWI Job Relations metoden, består af 2 sider. Den første side beskriver hvordan man kan forebygge konflikter, ved brug af de 4 fundamenter for gode relationer. Hvor på side to beskriver hvordan man behandler en given konflikt ved at analysere en situation og grundigt forstå fakta, før der træffes beslutninger, og hvordan der følges op på beslutningerne, ved hjælp af TWI JR 4-trins TWI konflikthåndteringsmetoden.

Theis Bober, Fabrikschef, FOSS Analytical A/S 

Theis er ansvarlig for FOSS Analyticals fabrik i Hillerød, Danmark. Theis har mange års erfaring med LEAN implementering som produktionsleder og LEAN agent hos FOSS Analytical. 

FOSS Analytical A/S producerer innovativt analyseudstyr til fødevareindustrien i 28 lande. FOSS Analytical har mere end 1350 medarbejdere på verdensplan. Business Through People -/ TWI Institute Skandinavien leverer alt TWI træning til FOSS Analytical.

Læs yderlige omkring TWI i Danmark i nyere tid i denne artikel

Global TWI JI case fra the LEGO Group

 John Vellema var Global Prokektleder for den Global Job Træningsorganisation hos the LEGO Group og var efterfølgende med til at skrive nedestående bog i samarbejde med Patrick Graupp, fra the TWI Institute, USA and Gitte Jakobsen fra The LEGO Group. 

Hvis du gerne vil læse mere omkring vores egne bøger og dem vi anbefaler, vil et kig på bpt.dk videnscenter være godt. 

TWI Introduktion

"LEGO reducerer on-boarding fra 12 til 3 måneder og skalerer produktionskapacitet og lokation med fleksible kompetencer. Danske Bank bruger det i en centraliseringsstrategi. Proceslæring baseret på TWI virker, men kræver aktiv og inddragende ledelse!"