TWI och KATA

TWI Institut Skandianvien och Schweiz
TWI Institut Skandianvien och Schweiz

Vid BTP är vi den officiella globala samarbetspartnern med TWI-Institutet i USA. Vi är utbildade och certifierade för att erbjuda deras TWI- och Toyota KATA-program. Vi har rättigheterna i Skandinavien och Schweiz. Vi har inrättat två avdelningar - TWI Institute Scandinavia och TWI Institute Switzerland, som båda följer riktlinjerna från TWI Institute, USA. Vårt globala nätverk av andra TWI-partner gör att vi kan erbjuda TWI globalt.

Våra konsulter är utbildade och certifierade från det officiella TWI-institutet i USA.

Läs mer om TWI- och Toyota KATA-programmen och ta reda på vad de är, vad du får från dem, hur du kommer igång och mer.

Hitta vägen till effektiv utbildning genom certifierade TWI- och KATA-program här.

Röd tråd i TWI och Toyota KATA

Efter att ha arbetat med TWI i flera år ser vi en klar, röd tråd i TWI- och KATA-programmen: De är alla så grundläggande och användarvänliga att de ofta används som grund för våra kunders talangs- och / eller utvecklingsprogram för chefer. Efter att till exempel lärt sig grundprogrammet TWI Job Relations fortsätter flera ledningsprogram med uppföljningsmoduler som: feedbackmodeller; Hur ställer du öppna frågor? Förståelse för känslor i förändringsprocesser. Läs mer om dessa HR-tjänster här.

Vill du bli klokare på TWI & Toyota KATA? Se introduktionsvideon nedan eller titta i vårt fantastiska Kunskapscenter där du hittar allt om TWI och KATA från dess historiska uppgång till en djupgående inledande artikel om TWI och hur moderna företag - som LEGO och Vestas - använder programmen och resultaten de ger.  

Spørgsmål omkring TWI eller KATA?

John Vellema (DK)
John@btp.dk

Joakim Bjurström (SE)
Joakim@btp.dk