Förändringspsykologi i praktiken

Försvar, ångest och känslor i förändringsprocessen

Ofta står en hel del känslor och oro på spel när en avdelning eller en hel verksamhet ska förändra sättet den arbetar på. Det kan finnas förväntansfull glädje, entusiasm och otålighet, men också ångest, press av förväntningar, otillräcklighet, svartsjuka, skuld, sorg, etc. Det är helt normalt och mänskligt att till exempel vara nervös om du ska anta en ny roll som du inte lärt känna ännu. Det kan vara svårt att överskåda. Rationellt sett har du klarat dig bra tidigare, men nu i den nya rollen, vad säger tidigare kollegor om det? Detta kan skapa osäkerhet.

Det är inte konstigt att känslor ofta inte tas om hand i förändringsarbetet. Verktyg inom Lean och andra metoder är rationella metoder som tilltalar den rationella sidan av oss människor och den typen är vi tränade i att förhålla oss till i träningssystemet. Vi är däremot inte tränade i att förhålla oss till de mer irrationella sidorna hos människor och det är inte alls konstigt att vi förbiser den roll som känslor spelar när förändringar ska genomdrivas.

Oroslistan

En av metoderna går ut på att sätta upp en oroslista eller en tavla där alla inblandade får möjlighet till att lista upp de orosmoment som nu kan stå på spel. Erfarenhet visar att det kan vara svårt för personal och ledare att komma igång med att öppna upp och sätta ord på bekymren, men att det vanligtvis bara kräver lite tid och tålamod innan säcken knyts ihop. Det kan handla om att listan ska tas upp på dagordningen för två eller tre möten eller workshops. Detta möjliggör en gradvis tillvänjning.

Historien, språket och kulturen

Genom att satsa på storytelling och kulturutveckling i stället för att uppnå ett givet, konkret mål, finns det större chans att uppnå det önskade långsiktiga målet. Den senaste forskningen från flera danska universitet visar hur många organisationer glömmer hur viktigt språket är för att upprätthålla eller tillintetgöra förändringsprojekt. På BTP erbjuder vi rådgivning, kurser och coaching i förändringspsykologi, storytelling och kulturutveckling - som hjälper din organisation att upptäcka och förstå de historier och förändringsmekanismer som sker i just din organisation. Vi ger dig verktyg till att arbeta med språket och kulturen, som en stark faktor i varje förändringsprocess.

Investeringar i förändringspsykologi

Konsekvensen är att förändringsprocessen vanligtvis kommer att ta lite längre tid i den inledande fasen. Men det är en investering som lönar sig många gånger om på längre sikt, eftersom det handlar om att hantera hindren i sin linda innan de växer sig stora och oöverskådliga. Effekten blir i slutändan en snabbare förändring och en mer varaktig förbättring.

Sök mer inspiration om detta ämne i här och boka ett uppstartsmöte i denna fråga med en av våra konsulter.

"Stop wasting your time and effort. Use your energy so that it works for you."

Business Through People

Kontakt John

Få yderlige informationer omkring Forandringspsykologi i Praksis

John Vellema
John@btp.dk

BTP Referencer

”Vi er en lille gruppe af involverede, og vi er alle meget engagerede. Bekymringslisten blev hurtigt halveret, og vi følger løbende op på den. Listen har bidraget til hurtigt at skabe tryghed ved forandringsarbejdet og den fremtid, vi går ind i”

Eva Lundberg, Continuous Improvement Manager, Amcor.