Tjänster

Vårt sätt att arbeta med organisationsförändringar är enkelt - och mycket effektivt.

Våra konkreta TWI-, HR- och Lean-verktyg kan vem som helst lära sig att använda. Vi använder dem allihop med utgångspunkt i ett fokus på och respekt för den enskilda individen i förändringsprocessen. Vi arbetar bland annat med hantering av de känslor som individen har i processen och som inte nödvändigtvis eftertraktas av dem som verkställer den. Vi kallas ofta för ett konsulthus som tar farten ur implementeringsprocessen och som hjälper till med att prioritera de många uppgifterna under processen. När vi arbetar på det här sättet är det för att skapa en skonsam förändring där alla kan delta och är med i ägandet av det nya.

Här nedan kan du se några av våra specifika tjänster, vilka omfattar rådgivning, utbildningsuppdrag hos dig och coaching inom respektive ämnesområde. Vi har dessa tjänster inom ämnesområdena, men vår absoluta spetskompetens är att få dem att fungera tillsammans i ett högre sammanhang.

TWI och KATA

På BTP är vi officiell Global Partner med TWI Institute i USA. Vi är utbildade och certifierade att erbjuda och genomföra deras TWI- och KATA-program. Vi har rättigheterna till detta i Skandinavien och Schweiz.

HR

På BTP erbjuder vi HR-tjänster med målinriktning på Dynamisk Coaching och Förändringspsykologi i praktiken. Läs mer om våra HR-tjänster och våra förändringsmetoder här.