Konferenser och kurser

Vi håller och deltar ständigt i öppna konferenser, kurser och nätverk för att dela med oss av vårt lärande. Vi tror att det är viktigt att dela kunskap med företag och utbildningsinstitutioner - praktiska och akademiska - för att erhålla de senaste rönen. Denna kunskap försöker vi samla och dela med oss av i form av våra konferenser och öppna kurser. Vi deltar också som talare och föredragshållare vid andra konferenser/toppmöten för att dela kunskap. John Vellema deltog bl.a. som huvudtalare vid European TWI Summit 2015, SHINGO-konferensen i Köpenhamn 2016 och deltar i den kommande TWI Summit i USA 2017.

 

Exempelbilder från tidigare event

Här kan du se bilder från tidigare evenemang.

TWI Mingel i Linköping 14 januari

Business Through People välkomnar dig till en inspirerande eftermiddag där du kommer få insikt och kunskap i hur du kan stärka dina medarbetares och ledares förmåga att ständigt leverera hög kvalitet i en säker miljö baserad på goda relationer.

Nyckeln heter Training Within Industry (TWI) som är väl beprövade och effektiva träningsprogram i att utveckla dina nyckelpersoner att lösa konflikter, instruera medarbetare/kollegor samt förbättra era arbetsprocesser.

Du kommer också att få höra hur Danske Bank på ett framgångsrikt sätt har använt TWI i sin verksamhetsutveckling.

TWI Job Relations & Toyota Kata Workshop Malmö 21-25/1 2019!

TWI Job Relations & Toyota Kata Workshop

Get Skilled AND Learn more about two powerful people-patterns!In this intense week we will practice our skill in how to handle Supervisor problems, adopt the 4 foundations for Good Supervision AND how to coach people to innovate, and strive to reach new challenges!

ARE YOU READY FOR THIS?