Business Through People skaber resultater igennem mennesker

Hos BTP (Business Through People) hjælper vi virksomheder med at skabe målbare resultater. Resultater, der bliver skabt ved at vi hjælper jer med at motivere og give organisationens medarbejdere de rette rammer og kompetencer, så de er motiveret og kan yde deres bedste på den mest effektive måde. For os betyder det, at en medarbejder ikke bare er en ansat, men en medarbejder der er et helstøbt menneske. Vores tilgang til arbejdet med forandringer og menneskerne i jeres organisationen er et øget fokus på de følelser – angst og forsvar – der udspiller sig i og mellem mennesker. Det er en essentiel grundopfattelse, som en dynamisk og effektiv organisation bygger sit ledelsesfundament på. Dette fundament opstår imidlertid ikke af sig selv. De tætte og resultatskabende menneskelige relationer i en organisation kræver fokus og pleje. Det er vi – hos konsulenthuset Business Through People – specialister i at hjælpe virksomheder og organisationer med. En hjælp, som din organisation vil få stort afkast af. Populært siger man, at vi hjælper jer med at bygge mennesker, der vil og kan præstere.  

Vi har et repertoire af redskaber, der kan hjælpe din organisation til at sætte overliggeren for kvalitets- og effektivitetsstandarder endnu højere. Dette gøres ved at ligge et højt fokus på at skabe og fastholde den lærende organisation, hvor normal sidemandsoplæring erstattes med praktisk vidensdeling og systematisk træning. Dette gør, at vi fjerner variation og støj mellem lande, afdelinger og de enkelte medarbejdere og ledere. Vores tilgang er ofte kaldet for den menneskelige side af Lean eller det manglende link til Lean. Mange af vores kunder har prøvet at arbejde med Lean, men har oplevet lidt af en rutsjebanetur og herigennem opdaget, at de manglede noget. Det er først, når vi indser, at vi henter resultaterne i vores forbedringsarbejde, når vores medarbejdere er motiveret og kompetente til at udføre det nye – det er først her, vi høster resultaterne.

Hvis du er i tvivl om effekten, skal du se vores kunder & referencer, der hurtigt får tvivlen til at fordufte. Vi er et konsulenthus med en lang historie og et stærkt værdisæt, som altid har været der og stadig tager udgangspunkt i, at I er aktør i jeres forandringsproces.

De redskaber, som skaber de bedste resultater for vores kunder, er vores TWI Institut-certificeret TWI & KATA-programmer og forretningsdrevne HR-ydelser, som fx forandringspsykologi i praksisdynamisk coaching (Dynco)Spot The Talent og dynamisk musikalsk teamudvikling. Fælles for de redskaber, vi benytter os af, er, at vi er højt specialiserede inden for dem. Det betyder, at vi kan vurdere hvilke redskaber, der vil bringe din organisation den højeste værdi – og om de skal implementeres gennem rådgivning, uddannelse og/eller coaching. Vores erfaring er klar: Det er i samspillet mellem disse afprøvede redskaber og et højt fokus på individets/teamets proces i læreringsprocessen/forandringsprocessen, at vi får tingene til at gå op i en højere helhed for din virksomhed. Det er vores spidskompetence hos BTP: At gå fra viden om til færdigheder og ny adfærd.  

Vi lægger et stort arbejde i at udgive artikler, udarbejde videoer og publicere bøger for at dele vores viden og faglighed med dig og resten af verden. Alt dette kan du følge under vores Videnscenter, hvor flere af vores kundecases også er beskrevet.

Hvis du tør at gå forrest i din virksomhed, så skal du kontakte os for at høre om, hvordan vi kan hjælpe dig og dit team til at blive den bedste version af jer selv. En version, der skaber bedre resultater end tidligere. BTP leverer konsulentydelser til alle typer virksomhed og organisationer, og vi kan også hjælpe din.

Hos BTP tror vi på, at resultater skabes igennem mennesker! Derfor navnet Business Through People.